Etusivu      > Kurssiohjelma <     

Kurssiohjelma

Kielioppi ja rakenne

Kurssilla kerrataan koko kielioppi pääasiassa käännöstehtävin. Lisäksi joka kerraksi rakenneharjoitus. Tehtävien ratkaisut annetaan kalvoilla. Tällöin ne myös selitetään perusteellisesti. Kunnollinen kieliopin hallinta on perusedellytys aineen ja rakenteen onnistumiselle.

Sanasto

Sanavarastoa kerrataan ja kartutetaan syksyn 2017 ja kevään 2018 HBL:n artikkeleiden avulla. Tekstit ovat siis pelkästään ajankohtaisia. Kunkin artikkelin sanasto käännetään kotona, valmiita käännöksiä ei etukäteen anneta. Oman työn osuus annettujen tehtävien määrän ollessa kohtuullinen on ensimmäinen edellytys ko. asioiden oppimiselle. Sanastoa tulee runsaasti, ja kunnolliseen omaksumiseen pyritään sen kuulustelemisella joka kerran alussa. Lisäksi joka tunnille perussanastosivu + Aku Ankka-sivu. Myös viimeisimmän yo-tekstin sanastoa.

Kirjoitustehtävä, aine

Keskipitkän ruotsin kirjoitustehtävät edellyttävät kykyä tuottaa tekstiä erilaisissa viestintätilanteissa. Tehtävät edellyttävät myös edelleen kunnollista sanaston ja kieliopin hallintaa. Kurssilla annetaan ohjausta kirjoitustehtävien laadinnassa, sekä A- että B-ruotsissa.

Kuullunymmärtäminen

CD:t analysoidaan aina ensin sanastollisesti. Kuhunkin CD:hen tulee näin ollen erillinen sanasto. CD:n perusteellisella läpikäymisellä pyritään puheen todelliseen ymmärtämiseen. Arvaamisen tarve on näin harjoitteluvaiheessa pyritty minimoimaan. CD:t ovat yo-kokeita.

Harjoituskertaukset

Jotta kunkin oppilaan tulisi kontrolloitua omien tietojensa taso ja jotta saataisiin pontta lukemiseen, pidetään 3 kertauskuulustelua (vapaaehtoisia): yksi laaja sanakertaus (juuri ennen yo-kuultua), vahvojen verbien koe + perussanakertaus (23 sivua). Kokeisiin käytetään vain osa tuntia. Lisäksi sanakertaus joka kerran alussa.

Kurssikansio

Kurssilla jaettavan aineiston määrä on n. 155 sivua. Jotta vältyttäisiin papereiden epäjärjestykseltä ja näin tehostettaisiin opiskelua, saa jokainen kunnollisen kansion välilehtineen.

Kurssikirjat

Kaikki tehtävät ovat monistein. Oppilaan edellytetään kuitenkin omistavan kunnollisen sanakirjan ja kieliopin.

Kurssimaksu

Uudet oppilaat 240 €, entiset oppilaat 175 €, sisaralennus samalla kurssilla oleville 40 €/oppilas, sis. alv. Ei ennakkomaksuja.

Kurssitodistus

Suoritetusta kurssista halukkaat saavat todistuksen. Kurssi hyväksytään useassa koulussa korvaamaan puuttuvia koulukursseja tai niiden osia. Kaikki vuoden aikana pidettävät kurssit ovat sisällöltään vähintään 35 oppitunnin mittaisia.